KMC Chains
-20% S1 (1-SPEED)
KMC 1 Speed KMC S1 (1-SPEED)
4.40 Eur  5.50 Eur
-20% S1 COLOR (1-SPEED)
KMC 1 Speed KMC S1 COLOR (1-SPEED)
12.00 Eur  15.00 Eur
-20% Z8 RB (8/9-SPEED)
KMC 8 / 9 Speed KMC Z8 RB (8/9-SPEED)
12.79 Eur  15.99 Eur
-20% X8.93 (7/8-SPEED)
KMC 6 / 7 / 8 Speed KMC X8.93 (7/8-SPEED)
12.80 Eur  16.00 Eur
-20% K710 SILVER (1-SPEED)
KMC 1 Speed KMC K710 SILVER (1-SPEED)
13.60 Eur  17.00 Eur
-20% HL710 SILVER (1-SPEED)
KMC 1 Speed KMC HL710 SILVER (1-SPEED)
23.20 Eur  29.00 Eur
-20% X1 SILVER (1-SPEED)
KMC 1 Speed KMC X1 SILVER (1-SPEED)
32.00 Eur  40.00 Eur
-20% X11SL SILVER (11-SPEED)
KMC 11 Speed KMC X11SL SILVER (11-SPEED)
52.32 Eur  65.40 Eur