ZZK - Garantijas noteikumi

Garantijas noteikumi

Visiem mūsu firmas izplatītajiem velosipēdiem tiek nodrošināts garantijas laiks 2 gadi.

 • BEZMAKSAS REMONTS – velosipēdiem, kuriem defekti radušies ražotāja vainas dēļ (rūpnīcas defekts).
 • "ZZK” garantē veikt garantijas remontu trīs darba dienu laikā, ja nav strīda jautājumu (piem. ražotājs vēl nav devis savu slēdzienu par vainas cēloni).
 • Garantijas remontu, gan jebkuru nepieciešamo remontu jūs varat veikt visos „ZZK” veikalos neatkarīgi no tā, kurā no tiem jūsu velosipēds ir iegādāts.
 • Iesniedzot velosipēdu remontā, tam jābūt tīram no dubļiem un smiltīm (izņemot ZZK Centru Dzelzavas 47, kur ir iespēja par papildus samaksu pirms remonta jūsu velosipēdu nomazgāt)

Atlaides „ZZK” klientiem.

Pērkot otro (un katru nākošo) velosipēdu, uzrādot iepriekšējā pirkuma garantijas grāmatiņu (uz sava vārda),tiek piemērota 10% atlaide.

Pērkot vienā reizē:

 • 2 velosipēdus – 5%
 • 3 velosipēdus – 10%
 • 4 velosipēdus – 15%
 • 5 velosipēdus – 20%

Uzmanību!

Šīs atlaides netiek ņemtas vēra atlaižu akcijas laikā -neatkarīgi no tā, cik velosipēdi tiek iegādāti.

 • Ziemas periodā no 1.oktobra līdz 1.februārim remonta darbiem atlaide -20%
 • Ziemas periodā no 1.oktobra līdz 1.martam rezerves daļām un aksesuāriem atlaide – 20%
 • Ziemas periodā no 1.oktobra līdz 1.februārim tiek veiktas bezmaksas tehniskās apkopes - piedāvājums spēkā velosipēdiem garantijas laika ietvaros, uzrādot garantijas grāmatiņu.


Patērētājs ir tiesīgs pieteikt prasījumu par preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem divu gadu laikā no preces iegādes vai pakalpojuma saņemšanas dienas. Par preces iegādes dienu tiek uzskatīta diena, kad pārdevējs nodevis un patērētājs pieņēmis attiecīgo preci.


Garantija nesedz:

 • Zaudējumus un/vai  bojājumus, kas rodas lietojot garantijas objektu, neatbilstoši ražotāja noteiktajiem ekspluatācijas noteikumiem;
 • Zaudējumus un/vai  bojājumus, kas rodas garantijas priekšmetam normālas ekspluatācijas gaitā – estētiski defekti - noskrāpējumi uz krāsotām, pulētām vai emaljētām virsmām, nolietojums, nodilums, erozija, korozija, oksidācija, sprieguma un/vai elastības zudums, novecošana vai lietošanas lietderības zudums;
 • Zaudējumus un/vai  bojājumus, kas tieši vai netieši radušies lietotāja nolaidīgas rīcības rezultātā:
  • a. neatbilstošs pielietojums, nepareiza, kļūdaina, pavirša ekspluatācija,
  • b. neatbilstoša, nepietiekoša, nepareiza, kļūdaina, pavirša apkope un/vai remonts.
 • Zaudējumus un/vai  bojājumus, kas radušies garantijas priekšmetam uzstādot nepiemērotas, nolietotas, bojātas detaļas, mezglus, izstrādājums un /vai preces, tās lietojot, kā arī jebkādu ražotāja un/vai pārdevēja neakceptēto pārveidojumu, papildinājumu, uzlabojumu radītos zaudējumus un/vai bojājumus;
 • Zaudējumus un/vai  bojājumus, kas radušies garantijas objektu lietojot pēc jebkādu bojājumu rašanās;
 • Zaudējumus un/vai  bojājumus, kas radušies laikā, kad garantijas objekts tiek testēts vai pārbaudīts vai tiek izmantots jebkurā citā nolūkā, nevis tam, kam tas ir paredzēts;
 • Zaudējumus un/vai  bojājumus, kurus ir izraisījusi garantijas priekšmeta svara(masas), spiediena, stiepes, vērpes, lieces pārslodze;
 • Zaudējumus un/vai  bojājumus, kas garantijas objektam nodarīti nokrītot, apgāžoties, atduroties pret šķērsli, ciešot ceļu satiksmes negadījumā;
 • Zaudējumus un/vai  bojājumus, kas nav radies garantijas  darbības laikā;
 • Zaudējumus un/vai bojājumus, kas radušies no detaļu un/vai mezglu pazušanas;
 • Zaudējumus un/vai bojājumus, kuru cēloņi un rašanās laiks nav noskaidrojams.

Garantija tiek pārtraukta:

 • ja nav ievēroti ekspluatācijas noteikumi;
 • ja remontu veikušas personas vai kompānijas, ko ražotājs (izplatītājs) nav pilnvarojis to darīt;
 • ja prece mehāniski bojāta;
 • ja velosipēds tiek izmantots profesionālos nolūkos (piemēram – velokurjeri, profesionālas sacensības);
 • ja nozaudēts pirkumu apliecinošs dokuments.

UZMANĪBU!

Gadījumos, kad ir atklājies rūpnīcas defekts kādam no velosipēda detaļu mezgliem, „ZZK” veic tikai bojātās detaļas nomaiņu.

Ekspluatācijas noteikumi.

Pirms lietošanas pārliecinieties:

 • lai velosipēda riepās būtu pareizs gaisa spiediens (parasti norādīts uz riepas malas);
 • lai velosipēda bremzes ir pietiekami stipras, lai vajadzības gadījuma spētu strauji nobremzēt;
 • lai stūres mehānismā un ratos nav liekas brīvkustības.

Sēdekļa augstuma izvēle:

 • a) uzsēdieties uz velosipēda sēdekļa bez apaviem
 • b) uzliekot papēdi uz pedāļa kājai jābūt iztaisnotai.

Bērniem un jauniešiem vecumā līdz 16 gadu vecumam velosipēda tehnisko stāvokli novērtē vecāki - pārliecinoties, ka velosipēds ir drošs braukšanai. Vecāku uzdevums ir aizliegt braukt ar velosipēdu, kas nav paredzēts bērnam attiecīgajā vecumā. Savam vecumam un augumam neatbilstoša velosipēda lietošana var novest pie traumām.

UZMANĪBU!

 • Regulējot sēdekļa vai stūres augstumu, nedrīkst pārsniegt ierobežojošo atzīmi, kas uz sēdekļa stutes norādīta ar pārtrauktu svītriņu palīdzību. Pārsniedzot šo atzīmi, jūs varat radīt neatgriezeniskas sekas,gan jums, gan jūsu velosipēdam.
 • Bremzēšana – bremzējot vienlaicīgi jāizmanto priekšējo un aizmugurējo bremzi. Tā bremzēšana būs efektīvāka un drošāka, jo nebūs iespēja tās sajaukt un līdz ar to piedzīvot nevajadzīgu kritienu.
 • Eļļošana – ķēdes eļļošana jāveic vismaz reizi nedēļā, vai biežāk (tas atkarīgs no jūsu braukšanas    intensitātes, vides, kur braucat, un laika apstākļiem). Nedrīkst braukt ar „sausu” ķēdi, jo tā radīs papildus slodzi pārslēdzējiem, kā arī lieku troksni un čīkstēšanu. Pirms ķēdes eļļošanas to rūpīgi jānotīra, un eļļa jāuzklāj pavisam nedaudz. Pārlieku liels eļļas daudzums uz ķēdes dos lielāku iespēju pielipt smiltīm un netīrumiem, kas savukārt veicina zobratu un ķēdes ātrāku nodilšanu.
 • Ķēde – pēc katriem 500km ieteicams pārbaudīt ķēdes nodilumu, jo savlaicīgi nenomainīta ķēde var sabojāt gan priekšējo, gan aizmugurējo zobratu bloku. Spriegojot ķēdi velosipēdam ar vienu ātrumu (ceļa velosipēds, bērnu velosipēds), nedrīkst to nospriegot ļoti stingri, jo pretējā gadījumā braucot parādīsies troksnis un papildus slodze minot pedāļus.


Pārnesumu pārslēgšana velosipēdam ar ārējiem pārnesumiem (priekšā un aizmugurē vairāki zobrati , ātrumu skaits no 15 līdz 27) veicama TIKAI UN VIENĪGI minot pedāļus un pēc iespējas mazāku slodzi pārslēgšanās brīdi. Šādam velosipēdam NEDRĪKST pārslēgt pārnesumus miera stāvoklī (kad velosipēds stāv uz vietas).


Pārnesumu pārslēgšana velosipēdam ar iekšējiem ātrumiem rumbā veicama TIKAI UN VIENĪGI neminot pedāļus – pilnīgi pretēji kā velosipēdam ar ārējiem ātrumiem!


­Velosipēdu uzglabāt ieteicams pēc iespējas sausākā vietā, pirms tam rūpīgi notīrot un saeļļojot ! Neuzglabāt mitrās telpās !!!

NEDRĪKST LIETOT ŠĀDAS PĀRNESUMU KOMBINĀCIJAS!Pircējam/lietotājam ir jāizlasa un jāizpilda iegādātās preces ekspluatācijas noteikumi. Pircējs/lietotājs nedrīkst izjaukt vai remontēt velosipēdu garantijas laikā. Bez pārdevēja rakstiska akcepta velosipēda dokumentos velosipēdu nedrīkst izmantot profesionāliem mērķiem.


Pircējs/lietotājs drīkst veikt velosipēda regulēšanas un apkopes darbus, kas nav saistīti ar mezglu/detaļu demontāžu, izjaukšanu, remontu, iejaukšanos to darbībā, veicot to darbības vienkāršošanu vai uzlabojumus.Veicot sēdekļa, stūres augstuma, bremžu regulēšanas darbus , kā arī kontrolējot velosipēda riteņu, stūres, sēdekļa stiprinājumu u.c. skrūvju fiksāciju, jāievēro ekspluatācijas noteikumos minētās prasības.


Ja tiek konstatētas detaļu/mezglu darbības traucējumi, brīvkustība detaļās/mezglos, kā arī bojājumi, kas apgrūtina vai padara neiespējamu normālu velosipēda ekspluatāciju un kas rada apdraudējumu velosipēda lietotāja drošībai, kuru novēršanai ir nepieciešamas speciālas zināšanas, iemaņas un kvalifikācija, ir jāvēršas pie sava pārdevēja vai pārdevēja pārstāvja, kas ir tiesīgs veikt garantijas remontu.


.